جزوه ی آموزشی طراحی سوالات استاندارد

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها

  /**/

   

  ترتيب نوع سوالات براساساصل ساده به پيچيده

   

   

   

  1. سوالات درست و نادرست

  2. سوالات چند گزينه اي                                                                                                                                                                

  3. سوالات جوركردني

  4. سوالات تكميلي

  5. سوالات كوته پاسخ

  6. سوالات محدود پاسخ

  7. سوالات گسترده پاسخ

   

   

  اصول پرسش هاي درست – نادرست

   

   

  ·      تعداد پرسش هاي درست و نادرست را تقريبا برابر قرار داد

  بعضي صاحب نظران نسبت 64 تا 67 درصد را براي پرسش هاي غلط پيشنهاد داده اند

  ·      طول پرسش هاي درست و نادرست تقريبا يكسان باشد

  ·      از بين جملات و عبارات كتاب استفاده نشود

  ·      پرهيز از جملات منفي ( متن پرسش را مثبت نوشتن)

  ·      مختصر كردن دستورالعمل

  ·       در دوره ي ابتدايي ، كاربرد بيشتري دارد

  ·      براي افزايش دشواري پرسش ، از نوع اصلاحي استفاده شود .

   

   

   

   

   

   

   

  اصول پرسش هاي چند گزينه اي

                                                                                                                                                                                                                               

  ü   تجانس  گزينه هاي هر پرسش

  ü   هم اندازه بودن گزينه هاي هر پرسش

  ü   تنظيم تصادفي گزينه ها

  ü   تكميل كنندگي گزينه ها (گزينه هاي هر پرسش مكمل تنه ي  پرسش باشند)

  ü   به كار نبردن گزينه هاي  « همه ي موارد» ، «هيچ كدام»، « الف و ب»

  ü   منطقي بودن و موجه بودن تمام گزينه ها براي پرسش

  ü   به كار نبردن گزينه هاي مترادف (زيرا  به تعداد مترادف ها احتمال پاسخ حدسي را افزايش مي دهد)

  ü    به كار نبردن گزينه هاي متضاد ( مگر به گونه اي كه دو به دو با هم متضاد باشند)

  ü   منفي ننوشتن پرسش ( مگر زير كلمات منفي خط كشيده شود)

  ü   نداشتن منفي مضاعف( حاصل منفي مضاعف مثبت است)

  ü   نبودن كلمات تكراري در گزينه ها

  ü   متفاوت بودن طول گزينه ي كليد در پرسش هاي مختلف

  ü   متفاوت بودن محل گزينه ي كليد در پرسش هاي مختلف

    نبودن اشاره ها ، نشانه ها و واژ ه هاي هدايت كننده به پاسخ

  ü   انتخاب گزينه هاي انحرافي از روش اشتباهات رايج فراگيران (گزينه هاي انحرافي قابل قبول به نظر برسد)

  ü   ايجاز و اختصار در گزينه ها

  ü   كافي بودن تعداد گزينه ها (پرسش هاي چند گزينه اي مي تواند بين 3 تا 8 گزينه باشد . رايج ترين : چهار گزينه اي )

  ü   آوردن مفهوم و موضوع اصلي در تنه پرسش .( با خواندن پرسش به تنهايي « بدون گزينه ها »  مفهوم واضح باشد)

  ü   تك پاسخي بودن پرسش (فقط يكي از گزينه ها درست يا  درست ترين پاسخ)

   

  اصول پرسش هاي جور كردني ( وصل كردني)  

   

  ج

  §      تعداد گزينه ها بين 8 تا 3 يا 9  مورد باشد ( هم در سوال و هم در پاسخ)

  §      تجانس بودن ستون سوالات با ستون پاسخ ها

  §      نشانه گذاري ستون ها (پرسش ها و پاسخ ها) متفاوت باشند. مثال يكي از اعداد و يكي با حروف

  §      نحوه ي جوركردن مشخص باشد. مثال نوشتن شماره جواب در پرانتز يا وصل كردن با خط به يكديگرند

  §      تعداد گزينه هاي جواب حداقل يكي بيشتر از تعداد گزينه هاي سوال باشد

  §      گزينه هاي طولاني تر به عنوان ستون سوال  و گزينه هاي كوتاه تر به عنوان ستون پاسخ

  §      ستون سوال در سمت راست و ستون پاسخ در سمت چپ باشد

  §      كاربرد يك بار يا بيش از يك با رهر كدام از گزينه هاي پاسخ مشخص باشد.( از نوع خوشه اي)

  §      تمام گزينه هاي پاسخ منطقي و ظاهرا براي تمام گزينه هاي سوال مناسب باشد

  §      تمام گزينه هاي سوال و جواب در يك روي برگه كاغذ باشد

  §      گزينه هاي ستون سوال با هم و گزينه هاي ستون پاسخ، هم اندازه باشد.

   

   

   

   

   

   

   

  اصول پرسش هاي تكميلي (كامل كردني)

   

   

  v  قراردادن جاي خالي پرسش د رنيمه ي دوم آن (ترجيحاً ما قبل آخر)

  v  قرار دادن فقط يك جاي خالي در هر پرسش

  v  كوتاه و مختصر بودن پاسخ پرسش ها

  v  به كار نبردن كلماتي مانند چرا، چگونه، به چه دليل و ....

  v  استفاده از افعال رفتاري مانند نام ببريد، تعريف كنيد  و ..... ( براي سوالات كوته پاسخ)

  v  استفاده بيشتر از اين نوع پرسش در امتحانات داخلي و ارزشيابي مستمر

  v  مكمل بودن دستوري، معنايي، منطقي و املايي بخش حذف شده در پرسش تكميلي

  v  استفاده  از اعداد، ارقام و تاريخ هاي   سر راست  در پرسش هاي عددي

  v   مشخص كردن دقت پاسخ گويي به پرسش براي مثال : سه مورد از عوامل موثر در رشد گياه را نام ببريد.

   

   

  اصول پرسش هاي  انشايي

   

  r  واضح و روشن بودن سوالات

  r  استفاده از پرسش هاي انشايي فقط براي يادگيري سطوح بالا

  r  به كار نبردن كلمات چه كسي، چه وقت، كجا و مانند اينها .( معطوف به پاسخ هاي مشخص و خبري)

  r   ندادن پرسش انتخابي در امتحان

  r  استفاده از اين نوع پرسش او را امتحانات كتا ب باز

  r   مشخص كردن بخش ها يا ويژگي هاي پاسخ و نمره ي هر كدام از آنها

  r  مشخص كردن زمان پاسخ گويي به هر پرسش

  r  شروع پرسش ها باكلماتي مانند چرا ، چگونه، به چه دليل و ....

  r  نوشتن پرسش ها  با افعال رفتاري مانند حل كنيد ، نقد كنيد، توضيح دهيد ، بيان كنيد و ...

  r   به كار نبردن پرسش ها با افعا ل مبهم و كلي مانند بحث كنيد ، بررسي كنيد و ....

   

   

   

   

   

   

   

  اصول و ضوابط تنظيم پرسش هاي امتحان

   

   

   

  ­  بازنگري و اصلاح تك تك پرسش هاي در صورت نياز

  ­   دسته بندي پرسش ها براساس نوع آنها

  ­  تنظيم پرسش ه ا زساده به دشوار

  ­  نوشتن راهنماي پاسخ گويي براي هر دسته پرسش

  ­  كادر بندي و صفحه آرايي برگه هاي امتحاني 

   

   

  مشخصات كلي

   

   

   

  دستور العمل                                                           رديف  /  پرسش ها   /   شمارك

  ¯  نوشتن  مشخصات ضروري فراگيران

  ¯  نوشتن دستورالعمل آزمون

  ¯  نوشتن دسته هاي پرسش به ترتيب از ساده به دشوار

  ¯   تعيين و ثبت مدت زمان امتحان

  ¯  طراحي برگه ي پاسخ نامه

  ¯  بازخواني دفترچه آزمون

  ¯   تايپ ، مقاله به تكثير و بررسي نهايي

  ¯   منگنه زني ، شماره زني، مهر زني و پاكت كردن

   


  موضوعات مرتبط: کمک آموزشی
  نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 28 مرداد 1396 ساعت: 0:56
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها